Pressmaterial

Vänerveckan är ett event inom Vänersamarbetet.

Vänersamarbetet är en ekonomisk förening med alla 13 kommuner som medlemmar och stöd från Region Värmland och Västra Götaland.

Vänersamarbetet arbetar för en hållbar utveckling av Vänern inom områdena: samordning, näringsliv och information.

Läs mer på www.vanern.org