Pressmaterial

Vänerveckan är ett årligt återkommande evenemang inom Vänersamarbetet, som 2019 arrangeras för sjunde året.

Syftet är att skapa kännedom och engagemang för ett hållbart nyttjande av Vänerns resurser.

Initiativtagare till Vänerveckan är Vänersamarbetet. Läs mer på www.vanern.org
Vänersamarbetet är en ekonomisk förening med alla 13 kommuner som medlemmar och stöd från Region Värmland och Västra Götaland, som arbetar för en hållbar utveckling av Vänern inom områdena: samordning, näringsliv och information.
Följande kommuner ingår i den ekonomiska föreningen Vänersamarbetet: Karlstad, Hammarö, Grums, Säffle, Åmål, Mellerud, Vänersborg, Grästorp, Götene, Lidköping, Mariestad, Gullspång och Kristinehamn.

Vänerveckan fylls med aktiviteter, föreläsningar, filmer, utställningar och annat med koppling till Vänern. Genom att samarbeta förstärks de olika aktiviteterna, samtidigt som veckan kan bana väg för ett fördjupat samarbete mellan flera olika aktörer. Flera större evenemang sammanfaller med Vänerveckan och kan förhoppningsvis bli naturliga arenor för att ytterligare stärka kopplingen till Vänern.

Pressmeddelande_Vänerveckan2019