Karlstad

1 september: Samförvaltning fiske Vänern håller temadag

Temadagen hålls på Kalvholmen i Karlstad mellan kl. 10-15. Det är en dubbelriktad utbildning där Vänerns yrkesfiskare visar trolling- och sportfiskarna hur deras fiske går till med demonstration av redskap med mera. Trolling- och sportfiskarna visar i sin tur yrkesfiskarna hur deras fiske med olika utrustning och båt fungerar.

Länsstyrelsen Värmland kommer även att ställa ut under denna dag.

Samma temadag hålls på Spiken utanför Lidköping, samma dag och samma tid.