Eventkalender

Den 26 augusti – 3 september 2017 arrangeras Vänerveckan för att skapa intresse för Vänern och aktuella Vänerfrågor.

Nu bjuder vi in att medverka. Vill du delta som medarrangörer och erbjuda aktiviteter, föreläsningar, utställningar, demonstrationer mm kring Vänerfrågor. Kontakta gärna någon av våra eventsamordnare. Kontaktuppgifter uppgifter finner du här.

Målgruppen är en bred allmänhet och skolor, både unga och äldre, familjer och ungdomar.

Hjärtligt välkommen
Roland Peterson, Projektledare Vänerveckan 2017