Inbjudan att medverka i Vänerveckan 26 augusti – 3 september 2017

Inbjudan att medverka i Vänerveckan 26 augusti – 3 september 2017

Många gamla och nya deltagare till Vänerveckan har anmält sitt intresse av att deltaga i år. För er som inte har anmält er, men har för avsikt att deltaga, vore vi tacksamma för ert besked.

För att anmäla er eller få mer information kontakta:
Kontaktperson Västra Götaland:
Roland Peterson, Projektledare
Vänermuseet
0510-77 00 66 (mobil)
roland.peterson@lidkoping.se

Kontaktperson Värmland:
Ulrika Ganterud Evermark
Kristinehamns Kommun
070 228 82 39
ulrika.ganterudevermark@kristinehamn.se

Kontaktperson Dalsland:
Anna Hjelmberg
Åmåls Kommun
0523 17301
anna.hjelmberg@amal.se